Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /0/components/com_k2/models/item.php on line 763
poniedziałek, 30 grudzień 2019 10:54

Budżet Gminy Mirów uchwalony

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(1 głos)

W poniedziałek 30 grudnia odbyła się jedna z najważniejszych sesji w roku. Radni Rady Gminy Mirów uchwalili budżet gminy na 2020 rok. Wcześniej projekt budżetu został zweryfikowany przez Zespół Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, który nie wnosił zastrzeżeń co do jego treści. Ostatecznie plan wydatków na 2020 rok został ustalony na kwotę 23.704.608,00 zł. przy czym wydatki majątkowe (inwestycyjne) zaplanowano w wysokości 4.604.222,00 zł co stanowi 19 % wszystkich wydatków. Prognozowane zadłużenie Gminy Mirów na koniec 2020 roku to 28,3 % co plasuje gminę na pozycji średniej krajowej.


Jakich inwestycji możemy się spodziewać w przyszłym roku ?
Gmina planuje dokończenie budowy oczyszczalni przyzagrodowych. Ponadto będą prowadzone inwestycje wodociągowe oraz drogowe. Zaplanowano również modernizację oświetlenia ulicznego. Obecnie w drugim etapie oceny jest wniosek na dofinansowanie wymiany kotłów CO w indywidualnych gospodarstwach domowych. W fazie oceny jest również wniosek dotyczący dofinansowania tworzenia Gminnego Żłobka. Na początku bieżącego roku Gmina będzie wnioskować także o dofinansowanie projektu utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym. Ponadto można się spodziewać realizacji projektów w ramach Funduszu Sołeckiego oraz Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /0/components/com_k2/templates/default/item.php on line 248
Czytany 2759 razy